2. Otázka - Pro jak staré dítě vybavu sestavujete?