Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PULZ s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PULZ s.r.o..

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PULZ s.r.o., se sídlem Riegrova 12, Brno
IČ: 25346733, zapsané v obchodním rejstříku v oddíl C, vložka 27890 u rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1. Způsob dodání objednaného zboží
a) po ČR

Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně na pobočkách společnosti Uloženka.cz
nebo Vám jej zašleme prostřednictvím smluvních partnerů –
- Česká pošta s.p.
- GEIS partner
Bližší informace k jednotlivým druhům dopravy získáte zde - https://www.pulzsro.cz/doprava-1

Všechny balíky jsou pojištěné (min. na 500,-Kč),po odeslání balíku obdržíte na mail odkaz na sledování zásilky – máte svůj balíček pod kontrolou

Je-li objednané zboží skladem =IHNED K ODESLÁNÍ, expedujeme jej
- při platbě na účet nejpozději následující den poté, co byla částka připsána na účet
- při platbě na dobírku nejpozději následující den po objednání zboží.

Není-li objednané zboží skladem, řídí se doba dodání údajem uvedeným na kartě produktu:
- U dodavatele - zboží je skladem u dodavatele, předpokládaný termín odeslání zboží 3-5 pracovních dnů po vytvoření objednávky
- 3-5 dnů - skladem u výrobce - zboží je skladem u výrobce, pokud je zboží třeba vyrobit, budete informováni o novém termínu doručení.

V případě, že bychom nebyli schopni objednané zboží dodat v uvedeném termínu, budeme Vás o této skutečnosti informovat a sdělíme předpokládanou dobu dodání.

 

b) do zahraničí:

pokud chcete zboží poslat do zahraničí, kontaktujte nás na mailu – pulzsro@email.cz

2. Ceník dopravného
a) po ČR

Aktuální ceník dopravného naleznete zde - https://www.pulzsro.cz/doprava-1

Ceny dopravného jsou uvedeny včetně DPH.

b) do zahraničí

– ceník přepravného se řídí podmínkami dopravce dle aktuálního ceníku dopravce.

3. Možnosti platby

Společně s balíčkem obdržíte fakturu.

PLATBA DOBÍRKOU
Stále nejpoužívanější metoda platby. Zboží platíte v hotovosti přepravci při převzetí zásilky.
Cena pro ČR =40,-Kč
Cena pro Slovensko =115,-Kč

PLATBA KARTOU
Online platba kartou - VISA, VISA Electron, MasterCard

PLATBA ONLINE
- mPeníze (Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u mBank)
- MojePlatba (Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Komerční banky)
- ePlatby (Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Raiffeisenbank)
- GOPAY peněženka - Jedná se o elektronickou variantu běžné peněženky pro snadnou a rychlou úhradu drobných částek v prostředí internetu (obdoba PayPal)

BANKOVNÍM PŘEVODEM
Pokud zvolíte platbu předem bankovním převodem, zašleme Vám údaje potřebné pro okamžité provedení platby. Zboží expedujeme
ihned po připsání platby na náš účet. Daňový doklad obdržíte spolu se zbožím.

Číslo účtu :
CZK :
202469026/0600 /GE Moneybank/ ; 202469026/2010 /FIO banka/
€ :
2201160974/2010 /FIO banka/ - přepočet dle aktuálního kurzu dle ČNB -  http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 

4. Práva z vadného plnění a reklamace

Zboží zakoupené u nás je samozřejmě možné reklamovat.
Pokud se Vám dostalo nebo dostane do rukou jakkoli poškozené zboží či se Vám zboží poškodí v záruční době, doporučujeme dodržet následující postup:
reklamované zboží doneste nebo zašlete na vlastní náklady zpět na adresu:
PULZ s.r.o.
Iveta Pospíšilová
Česká 333
664 31 Lelekovice
spolu s podrobným popisem vady ,dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě(např. kopie daňového dokladu) a kontaktem,
abychom se s Vámi mohli spojit (mail, telefon, adresa pro zaslání opraveného zboží).
Reklamační protokol (písemné potvrzení o uplatněné reklamaci) obdržíte na prodejně, mailem nebo vám bude doručen dopisem.
Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů od obdržení (doručení) reklamace. O jejím vyřízení Vás budeme informovat telefonicky, mailem nebo dopisem.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Daňový doklad
Daňový doklad je vždy součástí zásilky se zbožím.

Záruční doba zboží
Záruční doba na všechno oblečení u nás zakoupené je 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny platí nová záruční doba.

Nárok na uplatnění záruky
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech :
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího - zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Právo odstoupit od smlouvy
Zákazník má v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byla-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (e-shop, telefon).
V případě že chcete od smlouvy odstoupit doporučujeme následující postup:
odstoupení doručte do 14-ti dnů od převzetí zboží jednou z následujících možností:
e-mailem na mail pulzsro@email.cz
telefonicky na tel. 605 263 699
poštou na adresu PULZ s.r.o., Iveta Pospíšilová, Česká 333, 664 31 Lelekovice

Zboží spotřebitel doručí do 14-ti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy na adresu .
Zboží by mělo být kompletní dle kupní smlouvy, nemělo by vykazovat známky poškození,opotřebení apod.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícího zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Stornování objednávky
V případě nedodržení termínu dodání zboží nebo špatně vyplněných kontaktních údajů má zákazník právo objednávku stornovat - v případě stornování
objednávky nás kontaktujte na tel. 605 263 699 nebo mailem pulzsro@email.cz
Pokud již byly uhrazeny peníze na účet, budou peníze vráceny na účet v termínu do 5-ti pracovních dnů od stornování objednávky.
V případě Stornování objednávky po jejím odeslání vyhrazujeme si právo na náhradu škody ve výši poštovného.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku(dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující
právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (mail, telefon a jméno) v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu pulzsro@email.cz.
2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu  adr@mpo.cz.
8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ostatní
Výslovně neuvedené podmínky se řídí platnými zákony České republiky.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich ochranou a zpracováním.